Betöltés...

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) a Százdivat Kft. (székhelye: 2117 Csengeri u. 2/B., cégjegyzékszám: 13 09 108008; továbbiakban "Üzemeltető") által üzemeltetett www.wannabee.hu hivatalos webáruházának (továbbiakban: "Weboldal”) a Weboldal látogatója (továbbiakban: "Felhasználó") általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető www.wannabee.hu címen elérhető hivatalos weboldalának használatát a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat együttesen szabályozzák.

A Weboldalra történő látogatással, a weboldalon lévő oldalak megnyitásával, a tartalmak megtekintésével, illetve a Weboldalon szereplő űrlapok kitöltésével Felhasználó kifejezetten elfogadja a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat szabályait.

Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a Használati feltételekkel, illetve az Adatvédelmi Nyilatkozattal, akkor a Felhasználó nem jogosult a weboldal használatára.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosítsa vagy megszűntesse, azok megjelenését, működését megváltoztassa, továbbá, saját szolgáltatatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalra látogatók kötelesek tájékozódni a mindenkor érvényes Felhasználási Feltételekről, amelynek elmulasztása nem jelent mentesítést a jogi következmények alól.

Az üzemeltető törekszik arra, hogy a termékfotózás során a színhűség megmaradjon, azonban előfordulhat, hogy a webshopban szereplő termékek fotóinak színei a valóságtól eltérhetnek, amelyet okozhatja a különböző monitorok különböző színfelbontása is.  

 A weboldal tartalmának felhasználási feltételei

 1. A weboldalon és social média csatornáinkon elérhető minden tartalom, illetve annak részletei, tartalmának leválogatása, szerkesztése (például: képek/fotók, grafikák, design elemek, szövegek, blogcikkek, videók és egyéb szerzői művek stb.) üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, tovább értékesítése, a weboldal tükrözése az Üzemeltető erre vonatkozó írásos engedélye nélkül tilos.
 2. Tilos Weboldal tartalmának visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a wannabee.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 3. A www.wannabee.hu weboldalon megjelent értesüléseket és bármilyen tartalmat (pld. blogcikkek, vagy a blogcikkek részletei, termékfotók és termékleírások, videók stb.) megosztani írásos hozzájárulás esetén is csak a www.wannabbe.hu weboldalra történő egyértelmű hivatkozással lehet.
 4. A weboldalon megtalálható bármilyen információ vagy tartalom jogi eljárás keretében történő felhasználása, vagy ilyen eljárásban történő hivatkozása kizárt.
 5. A Felhasználó nem használhat olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a weboldal tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, módosítani vagy biztonsági képességeit tesztelni. A weboldal Üzemeltető tudomására jutott kísérletek büntetőjogi következménnyel járnak. Üzemeltető minden tudomására jutott kísérletet haladéktalanul bejelenti az illetékes nyomozó szerveknek.

Szerzői jogok

 1. A Webhsopon (és social média csatronáinkon) megjelenő mindennemű tartalom (beleértve a fotókat is) szerzői jogi műnek minősül. A weboldalról származó tartalom Felhasználó általi üzleti célú használata kizárólag az Üzemeltető írásos engedélyének birtokában lehetséges. Ilyen engedély hiányában annak üzleti célú felhasználása vagy publikálása jogsértőnek minősül, és jogi eljárást von maga után.

Weboldalra hivatkozó linkek elhelyezése

 1. Más üzleti vagy non-profit weboldalon kizárólag az Üzemeltető írásos engedélyének birtokában lehetséges a www.wannabee.hu weboldalra vagy annak bármely aloldalára, tartalmára hivatkozó link elhelyezése, illetve a weboldal „keretbe” ágyazott megjelenítése. Írásos engedély hiányában mindez TILOS. Az ilyen tárgyú kéréseket az info@wannabee.hu címen lehet jelezni. Az engedély nélkül történő hivatkozásokból eredő esetleges károkért a jogsértést elkövető felhasználó anyagi kárfelelősséggel tartozik az Üzemeltető vagy harmadik személy felé.

Weboldalhasználat weboldalon történt regisztrációval

 1. A Weboldalon a Klubtagsághoz való csatlakozás előzetes regisztrációhoz kötött (felhasználói fiók), amelynek során a Felhasználó személyes adatokat közöl a weboldallal (mint például a jelszó). A felhasználói fiókadatok (név, e-mail cím, jelszó, lakcím, szállítási cím) a Felhasználó saját felelősségi körében történő bizalmas adatként való kezelése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói fiókját és a jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése tilos. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut a felhasználói fiók adataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni.
 2. A Felhasználó köteles a weboldal bejelentkezéshez kötött Klubtagság használatát lehetővé tevő jelszót a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni. Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználófiók adatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Jogi nyilatkozat

 1. Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található információkat naprakészen tartsa, valamint, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat, az esetleges hibás- vagy téves adattartalmakért garanciát és felelősséget nem vállal.
 2. Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldal funkcionalitása, illetve a weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az információból, technikai zavarból, a Weboldal használatából vagy elérhetetlenségéből, illetve egyéb eseményből eredő Felhasználó által vélt vagy valós közvetlen vagy közvetett károkért. A Felhasználók saját felelősségükre használják a Weboldalt

Személyes adatok kezelése

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik. Kijelentjük, hogy a Százdivat Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Irányadó jog és joghatóság

A Felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal és az Üzemeltető székhelye határozza meg az illetékességet.