Betöltés...

 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A személyes adatok megfelelő és biztonságos kezelése kiemelten fontos célunk és érdekünk. A jelen adatvédelmi szabályzattal tájékoztatni kívánjuk weboldal látogatóinkat, vásárlóinkat és az érdeklődőket az adatkezelés céljairól, eszközeiről, az azzal kapcsolatos jogairól, valamint
egyéb érintőleges kérdésekről. Ez az adatvédelmi szabályzat abban az esetben is érvényes, ha a webáruházunkban történő vásárláson kívül történik a kapcsolatfelvétel - bármely fél részéről – termékeink vagy szolgáltatásaink tekintetében. A személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: „GDPR”) által meghatározott adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. 

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nincs szükség, megkeresését az arra
illetékes adatkezelési munkatársunk fogadja. 

1. Általános rendelkezések

1.1 Az adatvédelmi szabályzat a www.wannabee.hu webáruház felhasználóinak, illetve a Százdivat Kft-vel kapcsolatot felvevő érdeklődőknek a személyes adatainak Adatkezelő általi feldolgozására és kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, ezen belül a személyes adatok feldolgozásának kezelésének alapelveit, céljait és körét. Mindezek mellett jelen adatkezelési szabályzat azokat a jogokat is tartalmazza, amelyek azokat a személyeket érintik, akikre az adatok vonatkoznak. A webáruházban használt sütik és elemzési eszközök alkalmazására vonatkozóan a süti tájékoztatónk biztosít információt.  

 

1.2 A webáruház közvetítésével gyűjtött személyes adatok kezelője (továbbiakban: „Adatkezelő”) a Százdivat Kft. (székhelye: 2117 Isaszeg, Csengeri u. 2/B. Adószáma: 13722298-2-13, telefonszáma: +36 28 780 000). Az adatkezelő által üzemeltetett és
adatkezeléssel érintett weboldal (továbbiakban: „Weboldal”): www.wannabee.hu 

 

1.3 Az Adatkezelő által kijelölt személyes adatok védelméért felelős felügyelő elérhetősége: info@wannabee.hu 

 

1.4 Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, körét, kontextusát és céljait, illetve a természetes személyek szabadsága és jogai sérülésének kockázatát, mely különböző mértékkel és súllyal bírhat, az Adatkezelő mindig a megfelelő technikai és szervezési megoldásokat alkalmazza annak érdekében, hogy az adatkezelés mindig a jelen szabályzatnak valamint a GDPR Rendeletnek megfelelően történjen. Az Adatkezelő különböző technikai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a felhasználók által küldött adatokat arra jogosulatlan
személyek ne ismerhessék meg és ne módosíthassák.  

 3. A webáruház adatainak továbbítása, az adatok átvevői

3.1 A Webáruház megfelelő működése érdekében, ezen belül az adásvételi szerződések teljesítése érdekében szükséges az, hogy az Adatkezelő külső alanyok szolgáltatásait vegye igénybe (pl. szoftverszolgáltató, futárszolgálat, fizetéseket kezelő alany). Az Adatkezelő csakis olyan alanyok szolgáltatásait veszi igénybe, akik biztosítják a megfelelő garanciákat arra vonatkozóan, hogy megfelelő technikai és szervezési eszközöket alkalmaznak úgy, hogy az adatkezelés a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljen, és védje azon személyek jogait, akikre vonatkoznak az adatok.  

3.2 Az adatok Adatkezelő általi továbbadása nem történik meg az adatvédelmi szabályzatban foglalt valamennyi esetben és valamennyi alany felé – az Adatkezelő csakis abban az
esetben és körben ad tovább adatokat, amennyiben a szerződésben foglalt cél eléréséhez ez nélkülözhetetlen.  

3.3 A szolgáltatásokat Igénybevevők és a webáruház Ügyfeleinek személyes adatai a következő
csoportoknak adhatók tovább: szállítók / futárszolgálatok. Adatkezelő továbbítja az Ügyfél személyes adatait a választott szállító felé, vagy az Adatkezelő megrendelésére küldemények kézbesítésével foglalkozó közvetítőnek, olyan körben, amely a szerződésben foglalt cél eléréséhez feltétlenül szükséges. 

3.4 Elektronikus fizetéseket vagy bankkártyával végzett fizetéseket kezelő alanyok – amennyiben az Ügyfél a webáruházban elektronikus fizetést vagy kártyával történő fizetést választja, az Adatkezelő továbbítja az Ügyfél személyes adatait azon alanynak, amely a webáruház számára az Adatkezelő megrendelésére kezeli a fenti fizetéseket, olyan körben, amely nélkülözhetetlen az Ügyfél által kezdeményezett pénzügyi tranzakció lebonyolításához. 

3.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Százdivat Kft.(2117 Isaszeg, Csengeri u. 2/B) adatkezelő által a www.wannabee.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, címe, e-mail címe, a vásárlás összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

3.6 Az Adatkezelőt ellátó
szolgáltatók azok, akik az Adatkezelőt olyan technikai, számítástechnikai és
szervezési megoldásokkal látják el, amelyek a gazdasági tevékenység folytatását
teszik lehetővé. Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait a vele szerződésben
álló szolgáltató(k)nak továbbítja, de csak azon esetekben és hatáskörben,
melyek megfelelnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak. Ezen
szolgáltatók köre: webáruház üzemeltetéséhez, vezetéséhez szükséges
szoftverszolgáltatások, illetve a cég vezetéséhez szükséges szoftver, és
technikai támogatást nyújtó szolgáltatások, marketing szoftverek és
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, elektronikus levelezőrendszer és hosting
szolgáltatások, archiváló szolgáltatások. 

4. Profilalkotás a webáruházban 

Adatkezelő az Adatvédelmi szabályzatjelen pontjában informál a lehetséges profilalkotásról, megfelelve a GDPR rendelet (22. cikkely 1. és 4. bekezdés) automatizált módon történő adatszerzés kapcsán történő tájékoztatási kötelezettségnek. 

 

4.1 Az Adatkezelő a webáruházban profilalkotást direktmarketing céljából végezhet, amely nem befolyásol az adásvételi szerződés megkötése vagy annak visszautasítása. Továbbá nincs hatással a webáruházi elektronikus szolgáltatások igénybevételi lehetőségeire. A webáruházban alkalmazható profilalkotás eredményeként az adott személy kaphat kedvezményt, akciós kódot, emlékeztetőt be nem fejezett vásárlásról, termékajánló értesítést, amely személyes érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelő, vagy a webáruház standard ajánlatánál kedvezőbb ajánlatot. A profilalkotástól függetlenül az adott személy eldöntheti, hogy igénybe veszi-e a felkínált kedvezmény(eke)t és vásárol-e a webáruházban.  

 

4.2 A profilalkotás az adott személy webáruházi honlapon végzett tevékenységének automatizált elemzésén és előrejelzésén alapul, így pl. kiválasztott termék kosárba helyezése, az adott termék honlapjának megtekintése a webáruházban, illetve a webáruházban történt korábbi vásárlások
történetének elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy az Adatkezelő rendelkezzen az adott személy adataival, és így pl. akciós kódot küldhet részére. 

 

4.3 Az a személy, akire az adatok vonatkoznak, jogosult arra, hogy az automatizált elemzésen alapuló javaslatot figyelmen kívül hagyja, azzal kapcsolatos döntését egyéb módon hozza meg,
melyek adott személlyel szemben jogi következményekkel nem járnak. 

5. Személyes adatok tárolásának időtartama 

5.1. A személyes adatokat nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:  

· elsődlegesen, hogy miért gyűjtöttük azokat, 

· mióta tároljuk azokat, 

· van –e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja azok tárolását,  

· szükség van-e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár bennünket 

 

5.2. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció a Felhasználó / Vásárló általi törlésére, valamint Adatkezelő általi törlésére bármikor sor kerülhet. 

5.3. A márkaüzletben működő kamerarendszer által rögzített képmás adatok – amennyiben vagyon- vagy személy elleni cselekmény nem történik – úgy automatikusan 30 naponta törlésre kerülnek. 

6. Adatvédelmi jogok, jogérvényesítési lehetőségek 

6.1. Az adatok hordozhatóságához, helyesbítéséhez, korlátozásához vagy törléséhez való jog. Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzáféréssel rendelkezzen személyes adataihoz. Ha szeretne egy kivonatot kapni az Önről tárolt személyes adatokról, ezen kérését az alábbi e-mail címen tudja eljuttatni hozzánk: info@wannabee.hu  

 

Az érintett személynek joga van továbbá a nem megfelelő információk helyesbítéshez, törléséhez, illetve kezelésük korlátozásához, valamint jogosult adatai hordozhatóságához. Az Adatkezlő ebben az esetben nem kezelheti az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonytja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, amely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. Ezen jogosultságok érvényesítésének részletes feltételeit a GDPR rendelet 15-21. cikkelyei tartalmazzák. 

 

6.2. A hozzájárulás visszavonásához való jog. 

Az érintett személy bármikor jogosult arra, hogy az Adatkezelő által feldolgozott adatok kapcsán adott hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a visszavonás hatálya nem terjed ki a visszavonás előtt feldolgozott adatokra.(GDPR rendelet 6. cikkely 1. bekezdés a) alpontja
és 9. cikkely 2.bekezdés a) alpontja.) 

 

6.3. Tiltakozáshoz való jog. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon. Az Adatkezlő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait, ha csak nem
bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. 

 6.4. A direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog. 

Amennyiben a személyes adatok direkt marketing
céljából kerülnek kezelésre, az érintett személy jogosult arra, hogy bármikor
megtiltsa adatainak direkt marketing célú felhasználását, beleértve a
profilalkotás esetét is. 

 

6.5. A Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásához való jog 

Az érintett személy jogosult arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be a GDPR rendeletben meghatározott módon és eljárás keretében. 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)